GDPR

Všetky potrebné informácie nájdete zatiaľ na našej hlavnej doméne www.felisslovakia.sk

Kontaktné údaje

Federácia Felis Slovakia

Dokumenty prosíme zasielajte na adresu:
Monika Kováčová
Federácia Felis Slovakia
Heyrovského 16
841 03 Bratislava

Email: plemennakniha@felisslovakia.sk
IČO: 457 477 41
DIČ: 2120181217
tel. číslo PK: 0950 524 218

Bankové údaje:
Banka: VÚB Banka
IBAN: SK71 0200 0000 0036 0063 2558
Názov účtu: Federácia Felis Slovakia

Newsletter plemennej knihy

Máte záujem dostávať aktuálne informácie priamo do svojej mailovej schránky? Jednoducho vyplňte svoj e-mail.
Aj my nenávidíme spam, informácie budú zasielané len príležitostne.